×
השתלמות בזום: הסכמי סחר, כללי מקור וקבלת מעמד של "יצואן מאושר" ע"פ הסכמי הסחר האירופיים ים תיכוניים
מחזורים קרובים בהשתלמות בזום: הסכמי סחר, כללי מקור וקבלת מעמד של "יצואן מאושר" ע"פ הסכמי הסחר האירופיים ים תיכוניים
 

השתלמות בזום: הסכמי סחר, כללי מקור וקבלת מעמד של "יצואן מאושר" ע"פ הסכמי הסחר האירופיים ים תיכוניים

השתלמות בזום: הסכמי סחר, כללי מקור וקבלת מעמד של

על פי הסכמי הסחר, טובין המיובאים ממדינות עמן יש לישראל הסכמי סחר או המיוצאים אליהן זכאים להעדפת מכס וזאת בתנאי שהטובין עומדים בכללי מקור ומלווים במסמך העדפה.

על פי הסכמי הסחר של ישראל עם מדינות השוק המשותף, אפט"א, ירדן, תורכיה, ואף לאחרונה עם פנמה, ניתן להחליף את תעודת התנועה בהצהרת יצואן בעל מעמד של "יצואן מאושר".

מטה מינהל המכס הגדיר, על בסיס הסכמי הסחר, את התנאים והדרישות שעל היצואן לקיים על מנת לקבל מעמד של "יצואן מאושר". אחת מהדרישות הינה כי היצואן או אחד מנציגיו יעברו השתלמות בהסכמי סחר רלוונטיים בטרם הגשת המועמדות.

מהי תוכנית ההשתלמות?

דברי פתיחה
גב' שרה ביטון, מנהלת מחלקת יצוא וכללי מקור, מינהל המכס, רשות המיסים בישראל.


סקירת הסכמי הסחר של ישראל והוראות הנוהל המסדירות את מעמד היצואן המאושר על פי הסכמי הסחר הפאן אירופאים- ים-תיכוניים
מר אריק דהן, מרכז מכס יצוא וכללי מקור, מינהל המכס, רשות המסים בישראל


כללי מקור ביצוא למדינות השוק המשותף, אפט"א ותורכיה, תעודות מקור, הצהרות מקור, אימות מקור ומילוי טפסי הבקשה ליצואן מאושר.
מר איציק כבביה, מנכ"ל תמורה ייעוץ לוגיסטי בע"מ


תהליכי היצוא ממדינת ישראל
מר ירון כהן, ממונה בכיר חוקיות היצוא , מינהל המכס, רשות המסים בישראל


מנחה: מר איציק כבביה, מנכ"ל תמורה ייעוץ לוגיסטי בע"מ

הנחיות למשתתפים

  • ההשתתפות במפגש היא של נציג/ת אחד/ת מטעם החברה . 
  • לא ניתן להחליף בין נציגים ללא הרשמה מוקדמת.
  • נוכחות חובה במשך כל המפגש עם מצלמה פתוחה.
  • תעודת השתתפות בהשתלמות תינתן בפורמט דיגיטאלי רק למי שישתתף בכל המפגש.

מה הן שעות ההשתלמות ?

ההשתלמות תתחיל בשעה 11:00 ותסתיים בשעה 14:00