קורס ניהול פיננסי (רב מסר)

תודה על התעניינותכם בקורס כלים מעשיים לתכנון, ניהול ובקרה פיננסים של המכללה העסקית.