שאלון התאמה עבור רישום לבית הספר ליועצים עסקיים

מתעניינים יקרים,

מצ"ב שאלון התאמה עבור קורס יועצים עסקיים.


בהצלחה!
צוות המכללה העסקית.


אנא פרט את רשימת הקורסים וההדרכות בתחומים עסקיים, אשר עברת:
אנא פרט את שמות החברות בהם שימשת כמנהל ובאיזה תפקידים: