סדנת הזדמנויות ואתגרים הטמונים ברכש בינלאומי (רב מסר)