קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה - Plm (פייסבוק)