Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

הסתיים סמינר בנושא ניהול מלאי לחברת תנובה

המכללה העסקית קיימה סמינר בנושא ניהול מלאי עבור חברת תנובה.
הסמינר נערך בימים 13.12.11+20.12.11 ונכחו בו 15 מנהלי מרלו"ג בחברת תנובה וחברות הבת שלה.

את הסמינר העביר מר שוקי שטיינבר, מהנדס תעשייה וניהול,בעל תואר שני בלוגיסטיקה ובעל ניסיון של יותר משלושים שנה בארגונים עסקיים שונים.

תכני הסמינר הותאמו עבור חברת תנובה, ודרכי העבודה בחברה.

שירה, מנהלת הדרכה שרשרת הספקה ציינה כי הסמינר תרם רבות לעובדי החברה והעשיר רבות את המשתתפים ואת דרך תפקודם היום-יומי.


לפרטים נוספים אודות הדרכות פנים ארגוניות ניתן לפנות לגב' לילך בנואליד בטלפון: 03-5631027 או למלא את הטופס המצ"ב.