גב' מורן פז

בעלים של משרד ליחסי ציבור המובילים בתרבות ובמוסיקה.  על יחסי גומלין בין הפקה ויח"צ ומימוש הפוטנציאל המקסימאלי.