דן דינור - מרצה ביום עיון הובלה וניהול משא ומתן

פריט תוכן זה אינו בתוקף