יולי
22
יום א'
2012
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

פרסום ושיווק המוני - יום עיון מקצועי - יולי 2022

  09:00 - 14:00
  רחוב החשמונאים 84, ת"א
פרסום ושיווק המוני - מה מותר ומה אסור לפי חוק הספאם וחוק הגנת הפרטיות(מאגרי מידע)
מגמות עדכניות המיישמות שינויי חקיקה של השנים האחרונות, מחייבות הערכות קפדנית בארגונים בהיבטי פרסום ושיווק המוני:
  • המותר והאסור בחוק הספאם- מהן דרכי הפרסום המותרות? מיהו "מפרסם"? מהו "דבר פרסום"? מהם החריגים לחוק? מהן הסנקציות בגין הפרתו?
  • מאגרי מידע- כיצד יש לנהל אותם ולטפל ברישומם לפי חוק הגנת הפרטיות?
  • האם תיווצר למנהלים אחריות אישית בגין הפרות? מה היקפה וכיצד ניתן להתגונן מפניה?
  • האם קיים סיכוי לתובענות ייצוגיות בתחום? כיצד ניתן להתמודד עם תובענה כזו?
  • כיצד יש להיערך בארגון על מנת לאמץ את הוראות החוקים הנ"ל ולמזער את הסיכונים הקיימים?

המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז מזמינה אתכם ליום עיון מקצועי, שמטרתו לאפשר לכם היכרות מעמיקה עם הדינים החלים בנושאים אלו, ואימוץ כללי התנהגות שיאפשרו לכם להיערך בצורה אחראית ונכונה למציאות המשפטית העדכנית, תוך מזעור החשיפה לתאגיד ולמנהליו.

סדר יום:

09:00-09:15 התכנסות וכיבוד קל

09:15-09:30 דברי ברכה
גב' לבנת קיזנר, מנהלת האגף לשירותים לעסקים בלשכת המסחר ת"א והמרכז

09:30-10:00 הרקע לחקיקת חוק הספאם וחוק הגנת הפרטיות (מאגרי מידע) וסקירת חוקים דומים בזירה הבינ"ל
עו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המפשטית באיגוד לשכות המסחר

10:00-10:30 הוראות חוק הספאם וחוק הגנת הפרטיות (מאגרי מידע) - מותר ואסור
עו"ד ענת פילצר-סומך, שותפה מייסדת משרד פילצר-סומך, עו"ד

10:30-11:15 אחריות מנהלים לניהול תקין של מאגרי המידע לפי החוק - עדכונים מרמו"ט
עו"ד יורם כהן, ראש הרשות למשפט, טכנולוגיות ומידע (רמו"ט)

11:15-11:45 הפסקת קפה

11:45-12:45 פאנל בכירים במשק: דיון בהטמעת הוראות חוק הפסאם וחוק הגנת הפרטיות (מאגרי מידע) בארגונים, דרכי התמודדות עם קשיים ביישום
הוראות החוקים, אחריות אישית למנהלים , תובענות ייצוגיות בעילות רלוונטיות

12:45-14:00 ארוחת צהריים

קהל יעד:
מנכל"ים , דירקטורים, מנהלי כספים, יועצים משפטיים, מנהלי מערכות מידע, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי עסקים, בכירים ובעלי עניין אחרים בתחום.

מועד ומקום:
יום העיון יתקיים ביום א', ב-22 ביולי, במכללה העסקית, רחוב החשמונאים 84 ת"א, קומה 1.

לידיעתך: הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה ולהשתלמות מקצועית לעובדים, קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה להשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו יחשב תשלום שכר הלימוד ע"י המפעל/ המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

תאריך הרשמה אחרון: 21/07/2012
איש קשר: המכללה העסקית