אשראים דקומנטרים -UCP 600

אשראים דקומנטרים UCP 600
מחיר לצרכן: 120 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 110 ₪
מחיר לסטודנט: 110 ₪מדריך דו-לשוני עברי אנגלי

מכתבי אשראי מסחריים הם דם החיים של הסחר הבין –לאומי. לאורך יותר מ70 שנה, הכללים והנהלים האחידים לאשראים דקומנטרים (יו .סי.פי) – הכללים לאשראים דקומנטרים של לשכת המסחר הבין-לאומית – שלטו בעסקאות מכתבי האשראי בכל העולם. 


היו.סי. פי 600 מכיל תנאים חשובים חדשים בתחומי ההובלה, הביטוח והתאימות והם יהיו הבסיס לעסקאות של מכתבי אשראי בשנים הבאות.
יו.סי.פי מעודכן זה כולל סעיף "הגדרות" המיועד להבהיר את פשרם של תנאי מפתח, שינוי בנוהג של נתינת הודעת דחייה ושינויים אחרים שיש לדעת. הוא כולל גם גרסה 1.1 של האי סי-פי – נספח האיי סי ליו- סי-פי בן 12 סעיפים, ששולטים בהצגה אלקטרונית של מסמכים.

מאז תחילתו, נשאר היו פי מרכיב חיוני בסחר הבין-לאומי. בנקאים,סוחרים,עורכי-דין, מובילים,אקדמיים וכל אחד המעורב בעסקות עם מכתבי אשראי יפנה ליו.סי.פי 600 בשגרת היום-יום.

לשכת המסחר הבין-לאומיות, ארגון העסקים העולמי שמושבו בפריס, הוא המוביל הגלובלי בפיתוח סטנדרטין, כללים ומדריכים מומלצים לסחר הבין-לאומי.
להלן נושאי המדריך:
סעיף 1 : יישום הנהלים והכללים האחידים
סעיף 2 : הגדרות
סעיף 3 : פירושים
סעיף 4: אשראים לעומת חוזים
סעיף 5 : מסמכים לעומת טובין, שירותים או ביצוע
סעיף 6 : מימוש, תאריך פקיעה ומקום להצגה
סעיף 7 : התחייבות הבנק המוציא
סעיף 8 : התחייבות הבנק המקיים
סעיף 9: הודעה של אשראים ושל תיקונים
סעיף 10:תיקונים
סעיף 11:הודעה משודרת והודעה מקדמית על אשראים ועל תיקונים
סעיף12:מינוי
סעיף13:הסדרי התחשבנות מבנק לבנק
סעיף14:תקן לבדיקת מסמכים
סעיף15:הצגה מתאימה
סעיף16:אי-התאמות במסמכים, כתב ויתור ודיווחם
סעיף17:מסמכים מקוריים והעתקי מסמכים
סעיף18:חשבון מסחרי
סעיף19:מסמך הובלה המכסה לכל הפחות שתי צורות הובלה שונות
סעיף20:שטר מטען
סעיף21:שטר הובלה בנתיב ימי, בלתי סחיר
סעיף22:שטר מטען של צד חוכר
סעיף23:מסמך הובלה אווירית
סעיף24:מסמכי הובלה יבשתית,על מסילת ברזל או בנתיב מים פנים-ארצי
סעיף25:קבלה של חב' בלדרות,קבלה של הדואר או אישור משלוח בדואר
סעיף26:"על הסיפון", "טעינה וספירה על ידי השולח", "אמור להכיל על-פי השולח" וכן " הוצאות 
נוספות לדמי הובלה "
סעיף27:מסמך הובלה "נקי"
סעיף28:מסמך ביטוח וכיסוי ביטוחי
סעיף29:הארכה של תאריך פקיעה או של היום האחרון להצגה
סעיף30:סטייה בסכום האשראי, בכמות ובמחירים ליחידה
סעיף31:משיכות חלקיות ומשלוחים חלקיים
סעיף32:משיכות או משלוחים בשיעורים
סעיף33:שעות הצגה
סעיף34:פטור מאחריות בדבר תקפותם של מסמכים
סעיף35:פטור מאחריות בהעברה ובתרגום
סעיף36:כוח עליון
סעיף37:פטור מאחריות למעשיו של צד הפועל מכוח הוראה
סעיף38:אשראים בני-העברה
סעיף39:המחאה תמורות כספיות