דוקומנטים לגוביינא לפי ה-URC 522

דוקומנטים לגוביינא לפי ה-URC 522
מחיר לצרכן: 150 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 130 ₪
מחיר לסטודנט: 130 ₪

אזל מהמלאי

דברי פרשנות וניתוח מפורט של סעיף אחר סעיף של הכללים האחידים לגביות של לשכת המסחר הבינלאומית והיבטים מעשיים ומשפטיים.
הספר המהווה אבן יסוד בסחר בינלאומי בעסקאות עם דוקומנטים לגוביינא לבנקים, סוחרים, תעשיינים, מובילים, עורכי דין, אקדמאים וכל המעורב בהן. 

נושא הדוקומנטים לגוביינא מהווה מרכיב חשוב בסחר הבילאומי שבו המערכת הבנקאית ממלאת תפקיד מרכזי ומהותי שבאמצעותה מתבצע הקשר בין המוכר/היצואן לבין הקונה/היבואן ולשכת המסחר הבינלאומית בעזרת הכללים האחידים לגביות מהווה מאז  שנת 1956 בה פורסמו לראשונה, נדבך חשוב בהסדרת היחסים והחבויות ביניהם. כללים אלה אומצו ע"י המערכת הבנקאית בכל רחבי העולם והיא פועלת לפיהם.

ספר זה נכתב על מנת לעזור לאנשי המקצוע העוסקים בדוקומנטים לגוביינא וכן לאלה המבקשים לרכוש ידע בנושא.
הוא מאגד בתוכו לא רק את סעיפי ה URC 522 שתורגמו לעברית אלא גם דברי פרשנות לכל הסעיפים.

ספר שימושי זה הוא פרי עבודה מאומצת שנעשתה על ידי המרצה, על בסיס ניסיון מצטבר של 42 שנות עבודה בסחר חוץ בבנקאות ההולנדית ובבנק דיסקונט ומטרתו הבלעדית היא להוות כלי עזר לסיוע לכל המעורבים בנושאים אלה להתמצא בהבנת התהליכים.
הספר מכיל 155 עמודים ויצא לאור ע"י הועדה הלאומית של לשכת המסחר הבינלאומית .

הספר מציע מידע מקיף ןמפורט על כל נושא הגביות הדוקומנטריות, על נושאי המימון, ביטוח סיכוני חוץ, המחאות של תמורות כספיות בגביות דוקומנטריות
וכן סקירה על שני שיטות תשלום נוספות שהן:
1. תשלום מראש (פתוח)
2. חשבון פתוח.

הכותב - מר מאיר פיירשטיין, הינו המנהל המקצועי(בדימוס) של אגף סחר חוץ של בנק דיסקונט, חבר וועדת הבנקאות של ה- ICC ומומחה בינלאומי ישראלי מטעם לשכת המסחר הבינלאומית "בדוקדס" - למתן חוות דעת לפתרון סוגיות השנויות במחלוקת בא.ד.

 

תוכן העניינים:

פתיח                                                                                                                              
הצדדים בסחר הבינלאומי                                                                              
ביטול מס בולים על מסמכים                                                                           
היבטים מעשיים לסחר הבינלאומי באמצעות הכללים האחידים לגביות     
של ה-ICC עם דברי פרשנות                                                                  
פרק א'    : הוראות כלליות והגדרות                                                                
סעיף 1   : ישום הכללים האחידים 522                                                           
סעיף 2   : הגדרתה של גביה                                                                        
סעיף 3   : צדדים לגביה                                                                              
פרק ב'   : סוג ומבנה של גביות                                                                      
סעיף 4   : הוראת גביה                                                                               
פרק ג'    : סוג של הצגה                                                                               
סעיף 5   : הצגה                                                                                        
סעיף 6   : ראות/קיבול                                                                               
סעיף 7   : שחרור מסמכים מסחריים ;
              מסמכים נגד קיבול לעומת מסמכים נגד תשלום                                  
סעיף 8   : יצירת מסמכים                                                                           
פרק ד'    : חבות ואחריות                                                                             
סעיף 9   : תום-לב ותשומת לב סבירה                                                          
סעיף 10 : מסמכים לעומת טובין/שרותים/ביצועים                                              
סעיף 11 : פטור מאחריות למעשיו של צד הפועל מכוח הוראה                           
סעיף 12 : פטור מאחריות על מסמכים שנתקבלו                                             
סעיף 13 : פטור מאחריות בדבר תקפותם של מסמכים                                       
סעיף 14 : פטור מאחריות על עיכובים, אובדן בדרך ותרגום                              
סעיף 15 : כוח עליון                                                                                 
פרק ה'   :תשלום                                                                                       
סעיף 16 : תשלום ללא דיחוי                                                                      
סעיף 17  : תשלום במטבע מקומי                                                                
סעיף 18  : תשלום במטבע חוץ                                                                   
סעיף 19  : תשלומים חלקיים                                                                     
פרק ו'     : ריבית, עמלות והוצאות                                                                
סעיף 20  : ריבית                                                                                      
סעיף 21  : עמלות והוצאות                                                                       
פרק ז'     : תקנות שונות                                                                            
סעיף 22  : קיבול                                                                                    
סעיף 23  : שטרי חוב ומכשירים שונים                                                        
סעיף 24  : העדה (פרוטסט)                                                                      
סעיף 25  : כתובת לפניה בעת צורך (סוכן הספק)                                          
סעיף 26  : הודעות                                                                                   
שיטות של תשלום                                                                                   
תשלום מראש (למפרע)                                                                           
חשבון פתוח                                                                                          
דוקומנטים לגוביינא                                                                                
עיקרי הגביות                                                                                          
הצדדים לגביה                                                                                       
צעדים מקדמיים לכל אחד מהצדדים לגביה                                                  
מסמכים אשר מקובלים בדוקומנטים לגוביינא                                              
מסמך הובלה המכסה לכל הפחות שתי צורות הובלה שונות                            
שטר מטען                                                                                            
שטר הובלה בנתיב ימי בלתי-סחיר                                                           
שטר מטען של צד חוכר                                                                         
מסמך הובלה אווירית                                                                             
מסמכי הובלה יבשתית, על מסילת ברזל או נתיב מים פנים ארצי                    
קבלה של חב' בלדרות, קבלה של הדואר אישור משלוח בדואר                       
מסמכי הובלה שהונפקו על ידי משלחי מטענים                                            
תעודת קבלה של מטענים                                                                      
תעודת משלוח של מטענים                                                                    
בדיקה ושליטה על תהליך הגביה                                                             
מהלכה של גביה דוקומנטרית והיבטים מעשיים                                         
תנאים למימון בנקאי של שטרות לגביה                                                   
מימון באמצעות פורפייטינג                                                                   
מימון באמצעות פקטורינג                                                                    
ביטוח סיכוני סחר חוץ                                                                        
מסמכי הובלה בדוקומנטים לגוביינא שבהם הטובין נשלחים על שם הבנק
דהיינו הבנק מופיע בהם כנשגר                                                             
כתב שחרור זמני לחברת ספנות – שחרור טובין לפני הגעת
שטרי מטען מקוריים                                                                             
הוצאת פקודת מסירה                                                                          
אחסון טובין במחסני ערובה (בבונדד)                                                     
בעיות בגביות דוקומנטריות                                                                   
המחאת תמורות כספיות בדוקומנטים לגוביינא                                         
היבטים משפטיים – הדין הישראלי בנוגע המחאת חיובים בנוגע
להמחאת תמורות כספיות בדוקומנטים לגוביינא                                        
דברי הסבר לחוק המחאת חיובים תשכ"ט – 1969 בנוגע 
להמחאת תמורות כספיות בדוקומנטים לגוביינא                                       
נספחים                                                                                            
נספח המכיל דוגמאות של טפסים לביצוע המחאות של תמורות כספיות
בדוקומנטים לגוביינא                                                                         
נספח על היבטים משפטיים הקשורים בשטרות חליפין, שטרי-חוב, שיקיים,
ערבות אוואל והעדה (פרוטסט) בהתאם לפקודת השטרות (נוסח חדש)                   
הנהוגים בישראל                                                                               
מהפך בשטרי המטען הימיים