Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

ניהול התפעול במערכות שרות / יעקב אמיר

ניהול התפעול במערכות שרות
מחיר לצרכן: 119 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 90 ₪
מחיר לסטודנט: 90 ₪

על המחבר :
יעקב אמיר - בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות , תואר שני במנהל עסקים ומוסמך CPIM של הארגון האמריקני לניהול התפעול APICS - השתתף בסמינרים בכירים בארץ ובחו״ל בניהול ,יישום והטמעת מערכות לניהול תפעול מודרניות ומתקדמות .ביצע תפקידים בכירים בתחום ניהול התפעול והלוגיסטיקה בצה״ל ובארגונים תעשייתיים מובילים בישראל. משנת 1987 עוסק בייעוץ בארץ ובחו״ל ושימש ביועץ ומנחה בהטמעה ויישום גישות ניהול מתקדמות בסקטור הפרטי ,הציבורי והביטחוני.