ניהול ומנהיגות שינוי וחדשנות / ד"ר עמיר לוי

ניהול ומנהיגות שינוי וחדשנות / ד
מחיר לצרכן: 84 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 75 ₪
מחיר לסטודנט: 75 ₪

 בעולם פתוח ומורכב, דינמי ומלא הפתעות, עולם שבו כולם מתחרים עם כולם, יצליחו רק אלה היודעים להנהיג את עובדיהם ולהוציא מהם את המרב והמיטב.

בסביבה המודרנית, הופכת היכולת לחדשנות ולשינוי, לקריטית להצלחת הארגון. ארגונים הקופאים על השמרים בזכות הצלחתם, יגלו שהצלחה זו היא זמנית בלבד. 
מנהלים הטוענים שיש דברים שלא ניתן לעשותם, יגלו שאחרים כבר עשו זאת.
העובד של היום שונה מהעובד שלפני עשרים או שלושים שנה. הוא משכיל יותר, מיומן יותר ותובעני יותר. יתר על-כך, עובדים יודעים כיום יותר ויותר על תפקידם ואילו מנהלים יודעים פחות ופחות על תפקידי עובדיהם. מכאן, שרק רתימת הידע, המיומנוות, המוטיבציה והמחויבות של העובדים יכולים להביא ארגונים להצלחה.

מחקרים מצביעים על כישלונם של מרבית השינויים להשיג את יעדיהם העסקיים.
הסיבה היא העדר ידע מספק והבנה של מאפייני תהליכי שינוי וטבע האדם.

ספר זה מיועד למנהלים בכל המגזרים ובכל הרמות, המעוניינים לרכוש ידע אקדמי המשולב בידע ישומי בתחום הנהגת שינוי וחדשנות להצלחה ולצמיחה.
הספר מתמקד בגישות, בתהליכים ובטכניקות מודרניות להובלת עובדים לביצועים מיטביים מחד, ולמיצוי יכולתם לתרום לתהליכי שינוי, מאידך. נקודת המוצא של ספר זה היא כי מנהיגות כיום קשורה יותר מבעבר ליכולות של הובלת שינויים מתמידים וחדשנות. ניסיון רב נצבר בתחום זה מארגונים וממנהיגים ש"עשו את זה". ספר זה ממלא את החסר של ידע יישומי ומעשי עם בסיס אקדמי הנחוץ כלכך למנהל ולסטודנט הישראלי, הרוצים להתמחות ולהיות מנהיגים מובילי שינוי וחדשנות.

הספר כולל 377 עמודים בכריכה רכה.

ד"ר עמיר לוי - הוא בוגר תואר ראשון ושני מאוניברסיטת תל אביב בתחומי הסוצולוגיה ומנהל עסקים.
את לימודי הדוקטורט עשה באוניברסיטת קליפורניה בתחום המחקר על גורמי הצלחה וכישלון של שינויים ארגוניים. עמיר לוי הנו יועץ ארגוני בכיר, חבר בארגון היועצים הישראלי ומייעץ ומדריך יותר מעשרים וחמש שנה למנהלים ולארגונים בסקטור הפרטי והציבורי, משלב בעבודתו הוראה באקדמיה ומעביר לתלמידיו את ניסיונו בשילוב עם ידע תיאורטי. ד"ר לוי פרסם עד כה שני ספרים בנושא ניהול שינוי, האחד בעברית "ניהול שינוי ארגוני, והאחר באנגלית: Organizatinal Transformation.

תוכן עניינים:

חלק ראשון: ניהול ומנהיגות בשינוי

פרק 1: גישות קלאסיות ומודרניות בניהול
            1.1 תפקידי המנהל וכישוריו - גישות קלאסיות
            1.2 תפקידי המנהל וכישוריו - גישות מודרניות

פרק 2: סגנונות ניהול
            2.1 סגנונות ניהול חד ממדיים ודו ממדיים
            2.2 מודלים תלוי מצב
            2.3 סגנונות ניהול ויכולת שינוי
            2.4 גישה אינטגרטיבית

פרק 3: שיטות ניהול מודרניות
            3.1 ניהול לפי יעדים MBO
            3.2 השיטה הסוציו-טכנית
            3.3 ניהול באיכות כולל TQM
            3.4 ניהול בזמן אמת JIT
            3.5 גיליון ציונים מאוזן BALANCED SCORE CARD
            3.6 ניהול על ידי השוואת ביצועים, פעילות על פי קו ייחוס גבוה BENCHMARKETING
            3.7 עיצוב מחדש REENGINEERINF
            3.8 תורת האילוצים TOC
            3.9 ניהול רזה LEAN MANAGEMENT

פרק 4: מנהיגות בשינוי
            4.1 מאפייני המנהיגות
            4.2 מודלים וטיפולוגיות של מנהיגים
            4.3 מאפיינים של מנהיגים מובילי שינוי בסיסי
            4.4 הגישה האינטגרטיבית
            4.5 סיכום.

חלק שני: תהליכי שינוי ארגוני

פרק 5: גישות תיאורטיות להבנת תופעת השינוי הארגוני
           5.1 מקור השינוי הוא ארגוני
           5.2  מקור נשינוי הוא פנים ארגוני
           5.3 הצורך לקיים יחסי גומלין של התאמה עם הסביבה
           5.4 שינוי כטבעם של ארגונים
           5.5 גישות המערכות הפתוחות והמורכבות
           5.6 שינוי פרדיגמה - שינוי כפעילות מנהיגותית
           5.7 גישת הכאוס

פרק 6: סוגי שינוי ורמות שינוי
            6.1 הבחנה לפי תכני השינוי
            6.2 הבחנה לפי עומק השינוי והיקפו
            6.3 הבחנה לבין שינוי יזום לבין שינוי מגיב
            6.4 הבחנות נוספות בין סוגי שינוי
            6.5 משמעות ההבחנות בין סוגי השינוי לגבי ניהול השינוי
פרק 7: מחזוריות השינוי ומקומם של מנהלים ומנהיגים בתהליך
            7.1 מחזוריות השינוי
            7.2 תהליך השינוי בהיבט האישי
            7.3 מסקנות לניהול השינוי
פרק 8: דעיכה ארגונית: תקיעות ומשבר
           8.1 ארגונים תקועים
           8.2 ניהול היציאה ממצבי תקיעות
           8.3 אירו לדוגמה
           8.4 משבר ארגוני
           8.5 התמודדות עם משברים
           8.6 אירועים לדוגמא

חלק שלישי: הובלת השינוי
   
פרק 9: מאפייני ניהול שינוי מתוכנן ואסטרטגיות לניהולו.
          9.1 תנאים מוקדמים לכניסה לתהליך השינוי
          9.2 אסטרטגיות לניהול שינוי מתוכנן
          9.3 שלבים אופיינים בניהול השינוי המתוכנן
          9.4 שיטות לניהול תהליך השינוי
          9.5 אבחון נושאים שישפיעו על הצלחת ניהול תהליך השינוי
          9.6 קשיים אופיינים הניהול שינוי מתוכנן

פרק 10: ניהול התנגדות לשינוי
         10.1 מבוא
         10.2 גישות תיאורטיות להבנת מקור ההתנגדות לשינוי
         10.3 מימדים של התנגדות
         10.4 אבחון התנגדות ומתנגדים לשינוי
         10.5 סיכום: דרכים להתמודדות עם התנגדות
         10.6 שאלון לדוגמא - עמדות כלפי שינוי

פרק 11: כלים ושיטות לאבחון בעיות ארגוניות
        11.1 שיטות וכלים לביצוע למידה ואבחון
        11.2 אבחון ולמידה הממוקדים בארגון פנימה 
        11.3 אבחון ולמידה הממוקדים בסביבת הארגון
        11.4 סיכום

פרק 12: עבודה עם יועץ ארגוני
        12.1 הפרדיגמה של היועץ הארגוני- ייעוץ ארגוני ופיתוח ארגוני
        12.2 תהליך הייעוץ
        12.3 טכנולוגיית המרחב הפתוח - דוגמה לתהליך ייעוצי משתף ברמת הארגון ובעלי עניין

חלק רביעי: תרבות ארגונית - יזמות, חדשנות ושינוי

פרק 13: עיצוב תרבות ארגונית תומכת חדשנות ושינוי
       13.1 הגדרות ומאפיינים
       13.2 מודלים וטיפולוגיות של תרבות ארגונית
       13.3 תרבות, חדשנות ושינוי
       13.4 דוגמאות המדגישות ערכים ונורמות של חדשנות, יזמות ושינוי בחברות מצליחות
       13.5 שאלון אבחון תרבות ארגונית

פרק 14: פיתוח יכולת חדשנות ויזמות פנימית
      14.1 חשיבותה של חדשנות
      14.2 שלבים בפחתוח חדשנות פנים ארגונית
      14.3 חדשנות כחלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית
      14.4 איך הם עושים זאת? דוגמאות מארגונים חדשנים ומצליחים
      14.5 יזמות פנים ארגונית
      14.6 אירועים לדוגמא
      14.7  שאלות לבחינת החדשנות והיזמות הפנים ארגונית שלכם

חלק חמישי: בנייה מחודשת של הארגון

פרק 15: ניהול שינוי  אסטרטגי
     15.1 מאפייני הניהול האסטרטגי
     15.2 תהליך האבחון האסטרטגי
     15.3 שינוי אסטרטגי: כיווני פעולה
     15.4 אירוע לדוגמה

פרק 16: עיצוב מחדש של החזון הארגוני
    16.1 מבוא
    16.2 מבנה החזון
    16.3 דוגמאות להצהרות חזון וייעוד של חברות מצליחות
    16.4 מאפייני חזון וייעוד יעילים
    16.5 תהליך השינוי המתוכנן של החזון הארגוני
    16.6 דוגמה לתהליך גיבוש חזון, יעוד ואמונות חדשות

פרק 17: בניית ארגון גמיש
    17.1 גמישות של כח אדם
    17.2 גמישות במבנה

פרק 18: ניהול מיזוגים ורכישות
    18.1 סיבות עיקריות למיזוגים וצורות מיזוג
    18.2 הקשיים וגורמי הכישלון במיזוגים: הפן האנושי
    18.3 שלבים הכרחיים בתהליכי מיזוג
    18.4 מנהיגות כמובילת מיזוגים מצליחים
    18.5 נושאים לטיפול בתהליך מיזוג
    18.6 אירוע לדוגמה: מיזוג חברות של ECI

חלק שישי: פוליטיקה ארגונית ושינוי

פרק 19: פוליטיקה ארגונית ושינוי 
    19.1 הגדרות
    19.2 ההבדל בין מודל פוליטי למודל רציונאלי
    19.3 היבטים שליליים וחיוביים של התנהגות ארגונית פוליטית
    19.4 תרבות פוליטית ושינוי ארגוני
    19.5 שאלון לאבחון עוצמת הפוליטיקה הארגונית

פרק 20: סכסוכים וקונפליקטים והדרכים לפתרונם
    20.1 שינוי כמאיץ קונפליקטים
    20.2 שינוי ליישוב סכסוכים
    20.3 שאלון לאבחון סגנון התנהגות במצבי קונפליקט

חלק שביעי: בניית ארגוני מופת עמידים לאורך זמן

פרק 21: פיתוח ארגוני ידע
    21.1 פיצוח ההון האינטלקטואלי
    21.2 הארגון הלומד
    21.3 למידה ארגונית
    21.4 פיתוח העובד ולמידה אישית

פרק 22: בניית ארגוני רשת
    22.1 הרקע לתופעה
    22.2 מאפיינים של ארגון מרושת
    22.3 סוגי רשתות
    22.4 יתרונות וקשיים בניהול רשתות
    22.5 רשתות - דוגמאות

פרק 23: לנצח נבנו
    23.1 חברות מצטיינות
    23.2  לנצח נבנו: סיפורן של חברות מופת מאריכות ימים
    23.3  חברות מאריכות ימים באירופה
    23.4 גלגל התנופה: מטוב למצויים
    23.5 זמנים מטורפים, ארגונים מטורפים
    23.6 מבנה ארגוני קלאסי משמר לעומת מבנה של התחדשות מתמדת
    23.7 סיכום

ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אנגלית

מאמרים נוספים בתחום:

פשוט לכתוב נהלים – המדריך השלם
מחיר חבר : 54 ש"ח

מחיר לא חבר: 68 ש"ח

המחיר אינו כולל דמי משלוח 

 

קרא עוד
ניהול פרויקטים בענף הבנייה/ דני חייט

מחיר הספר: 110 ש"ח.
מחיר הספר עבור חברי לשכת המסחר: 90 ש"ח.
 
המחיר אינו כולל דמי משלוח. 

 

קרא עוד
מניעת כישלון / משה נפתלי
עלות הספר : 74 ₪

לחברי לשכה וסטודנטים: 64 ₪
 
המחיר אינו כולל דמי משלוח
קרא עוד