אינקוטרמס 2010

אינקוטרמס 2010

מחיר הספר: 220 ש"ח.
מחיר הספר לחברי לשכת המסחר ותלמידי המכללה העסקית: 200 ש"ח.

המחיר אינו כולל דמי משלוח.
מדריך דו-לשוני עברי-אנגלי

כל מונחי האינקוטרמס הפכו חלק משפת הסחר הבינלאומי ונדבך חשוב בהפעלתו הסדירה, והם נמצאים בשימוש תדיר בכל רחבי העולם.
כללי האינקוטרמס מגדירים את האחריות של הקונה והמוכר עבור מסירת הטובין על פי חוזה המכר. כללי האינקוטרמס (ר) 2010 הם נוסח מוסמך לצורך הקביעה כיצד  מייעדים עלויות וסיכונים לצדדים. כללים אלה מאוגדים באופן קבוע אל תוך חוזי המכר ברחבי העולם.
כללי האינקוטרמס 2010 מכילים את הנוסח הרשמי של ה ICC לגבי  11 מונחי הסחר.

הכללים החדשים מהווים גירסה מתקדמת, המשקפת את השינויים האחרונים שחלו בנוהגים המסחריים ברחבי העולם. הכללים החדשים מהווים תוצר של עבודה מאומצת, בה לקחו חלק ועדות לאומיות של מרבית הארצות בעולם – גופים העוסקים בהובלה, אנשי עסקים, מומחים לתובלה ומשפטנים אשר תרמו מניסיונם לגיבוש ההגדרות למונחים.


תוכן העניינים:
 1. פתח דבר
 2. פתיח
 3. אינקוטרמס (ר)
  כללים עבור כל צורה או צורות של הובלה
  Exw – בחצרי המפעל
  FCA  - חופשי להובלה
  CPT – הובלה שולמה ל –
  CIP – הובלה וביטוח שולמו ל –
  DAT – נמסר במסוף
  DAP – נמסר, ב- מקום
  DDP – נמסר, מכס שולם
  כללים להובלה ימית ולהובלה בנתיב מים פנים ארצי
  FAS – חופשי לצד האניה
  POB חופשי באניה
  CFR – עלות ודמי הובלה
  CIF – עלות, ביטוח ודמי הובלה