אינקוטרמס 2020

אינקוטרמס 2020
מחיר לצרכן: 195 ₪
מחיר לחברי לשכת המסחר ת"א והמרכז: 185 ₪
מחיר לסטודנט: 185 ₪
כל מונחי האינקוטרמס הפכו חלק משפת הסחר הבינלאומי ונדבך חשוב בהפעלתו הסדירה, והם נמצאים בשימוש תדיר בכל רחבי העולם.
כללי האינקוטרמס מגדירים את האחריות של הקונה והמוכר עבור מסירת הטובין על פי חוזה המכר. כללי האינקוטרמס (ר) 2020 הם נוסח מוסמך לצורך הקביעה כיצד  מייעדים עלויות וסיכונים לצדדים. כללים אלה מאוגדים באופן קבוע אל תוך חוזי המכר ברחבי העולם. 
כללי האינקוטרמס 2020 מכילים את הנוסח הרשמי של ה ICC.