Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

תקנון מבצע – קורס מידענות ומודיעין עסקי

  1. פרטי המבצע:
    המכללה העסקית מעניקה 25% הנחה לנרשמי קורס מידענות ומודיעין עסקי.
  2. את המבצע ניתן לממש לקורס שעלותו 2,282 ₪ כולל מע"מ לפני ההנחה. הקורס יפתח בתאריך 01.10.17.
  3. למידע המלא על הקורס ניתן לבקר באתר המכללה, בכתובת https://www.cbc.org.il/contentc.aspx?code=753
  4. את ההנחה ניתן לנצל עד ליום 28.09.17.
  5. המבצע תקף למתעניינים שנרשמו בין התאריכים 11.09.17-28.09.17 ולא יחול על לקוחות שנרשמו לפני מועד המבצע או בחרו לבטל את הרישום ולהירשם מחדש במהלך תקופת המבצע.
  6. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א והמרכז ועובדי לשכת המסחר ת"א.
  7. התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.
  8. למשתתף לא תהיה כל טענה ו\או מענה ו\או תובענה ו\או דרישה כלפי המכללה העסקית או מי מטעמה.
 
ט.ל.ח.
אין כפל מבצעים והנחות.