Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

השתלמות בנושא חישוב עלויות ההובלה האווירית והימית

במסחר הבינלאומי, לגורם ההובלה יש משקל סגולי גבוה בקביעת מחירו הסופי של המוצר.
בכל עסקה במסחר הבינלאומי, ההובלה הבינלאומית היא אחת מהחוליות בעלות המשקל הרב ביותר.
עלותה של ההובלה קובעת לעיתים את כדאיות העסקה כולה וחשוב ביותר שכל יצואן ויבואן יכיר היטב את חישובי ההובלה.
מטרת ההשתלמות
  1. להכיר את מונחי הINCOTERMS אשר מגדירים את חלוקת ההוצאות והסיכונים בין יצואן ויבואן
  2. להכיר את דרכי חישוב ההובלה האווירית והימית
  3. להכיר את ההוצאות השונות הנלוות לתובלה האווירית
  4. להבין את מבנה החיובים של נותני השירותים - עמילי מכס, משלחים בינ"ל וכיוצ"ב  
  5. לתרגל עלויות ההובלה הבינלאומית
קהל יעד
כל העוסקים בתחום הסחר הבינ"ל

שיטת לימוד:
הדגש בהשתלמות יתבסס על הקניית כלי ניהול תכנון ובקרה פרקטיים למשתתפים, תוך שילוב הסברים, תרגולים מעשיים והצגת דוגמאות מגוונות מניסיונו העשיר של המרצה.

נושאי הלימוד
  •  מונחי הINCOTERMS 2000 - הסברים ועצות לשימוש נכון במונחים
  • הובלה אווירית וימית - חישוב הובלה, שילוח בינ"ל, השוואות בין שיטות ההובלה השונות.  
  • סעיפי ההובלה השונים, היטלים ותוספות שונות
  • תרגול חישובי ההובלה - הלכה למעשה. חישובי עלויות מבית היצואן עד בית היבואן
המרצה
ההשתלמות תועבר ע"י מר זאב תלם. מר תלם הוא בעל ניסיון רב של למעלה מ 30  שנה בתחומים השונים של תפעול סחר חוץ, יועץ לחברות ומרצה בתחום. מומחה בחיסכון עלויות ההובלה הבינ"ל. כתב מספר ספרים ומאמרים- ביניהם הספר יבוא יצוא וסחר בינ"ל שיצא בהוצאת לשכת המסחר ת"א. מרכז את קורסי סחר חוץ של המכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א.

מועד ומקום
ההשתלמות תיערך ביום שני בתאריך 29.11.10 בין השעות 09:00-14:45 במכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א, רחוב החשמונאים 84, ת"א.

לידיעתך: הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועית לעובדים, קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו יחשב שכר הלימוד ע"י המפעל/ המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס

לפרטים נוספים ניתן לפנות למכללה העסקית בטלפון: 8111*