מכתב אשראי שנפתח על ידי חברות מימון / מאת סידני אמיר

מר סידני אמיר

בין כל שיטות התשלום המקובלות בסחר הבינלאומי מהווה מכתב האשראי ובעגה המקצועית L/C או Letter Of Credit את גולת הכותרת, כשיטה המתקרבת לאיזון מקסימלי בהגנה על האינטרסים של כל המעורבים בעסקה. שיטת תשלום זו מצליחה להפריד בין העסקה המסחרית ובין התשלום תמורתה.

 

שיטה זו היא התחייבות בכתב של בנק לבצע תשלום למוטב על סיפוק תנאים מסוימים. קונה הסחורה קרי היבואן שהינו מבקש מהבנק , שהוא בדרך כלל בנק הנמצא במדינה שלו, לפתוח מכתב אשראי לטובת מוכר המוצר קרי היצרן בחו"ל. 

 

לעתים קרובות, הבנק המנפיק את כתב האשראי מסדיר עם בנק אחר שנמצא בתחום השיפוט של המוכר,  כי הוא זה שיבצע את התשלום למוכר המוצר. 

 

התשלום מתבצע למוכר רק עם הצגת מסמכים מסוימים המזוהים במכתב האשראי. מסמכים אלה יכללו לרוב מסמכים המאשרים את קבלת הסחורה ושטרי מטען המזוהים עם  הסחורה שהועברה.

 

במקרה של מכתב אשראי המותנה שנקרא בעגה המקצועית  STAND-BY , המוטב יכול להגיש דרישה בכתב ללא צורך במסמכים נוספים.  

 

חשוב להבין כי הבנק המודיע רשאי לקבל פיצוי מהבנק המנפיק לאחר הצגתם של אותם מסמכים. באופן זה, התחייבות הבנק המנפיק והתחייבות הבנק המודיע לשלם הינה נפרדת ועצמאית. היא אינה תלויה או קשורה לחוזה העסקי שנחתם בין הקונה למוכר.

 

הבנקים משלמים בהתאם לתנאי מכתב האשראי ואינם נכנסים לנושא ההתחייבויות החוזיות בין הקונה למוכר והאם הם עמדו בהן ולכן מחלוקת על מכירת הטובין אינה פוגעת ביעילות מכתב האשראי.

 

מכתב האשראי נפתח בדרך כלל במערכת הסוויפט (S.W.I.F.T.) עם מספר MT700 או FM700 או FIN700 או תחת מספר MT710  או FIN 710 על ידי בנק הנקרא הבנק הפותח (הבנק המנפיק) ונשלח לבנק של היצואן (המוכר).

 

כאשר בנק של היצואן מקבל את מכתב האשראי  הוא מודיע ליצואן על פתיחתו ושולח לו עותק תוך שהוא מבקש ממנו לבדוק היטב את תקינותו לפני שהוא מתחיל במלאכת ייצור הסחורה ושליחתה לקונה . בדיקה זו תמנע בעיות העלולות לצוף בהצגת המסמכים מול הבנק של היבואן אחרי אספקת הסחורה.

 

לאחרונה אני נתקל ביותר ויותר מקרים בהם בנקים  פותחים מכתבי אשראי עבור חברות מימון באמצעות מערכת הסוויפט (S.W.I.F.T.). במקרה הזה הבנק מאפשר לחברת המימון להשתמש בפלטפורמה שלו להעברת מכתב האשראי באמצעות מערכת הסוויפט. החברה משלמת לבנק תשלום בגין שרותי העברת המסר בלבד ולבנק אין שום נגיעה לתשלום הכסף ליצואן. תשלום זה באחריות חברת המימון שפתחה את מכתב האשראי. 

 

כיצד תזהו כי מדובר במכתב אשראי של חברת מימון ?

כאשר הבנקים הם רק פלטפורמה להעברת המסר הם יציינו ליד המספר החד ערכי של מכתב האשראי את הכיתוב  MT710 או FIN 710 ובצמוד אליו את צמד המילים NON BANKING.

הניסוח הזה צריך להדליק נורות אזהרה ליצואנים, על מנת שישמו לב כי  התשלום במקרה זה לא נעשה על ידי הבנק, אלא על ידי רצונה הטוב של חברת המימון שפתחה את מכתב אשראי זה.

 

להלן מספר דוגמאות להודעות מטעם הבנק: 

  • FIN 710 Adv Third or Non-Banking Doc Cred
  • FIN 760 Guarantee/Stdby Letter Credit

ומיד אחרי זה בהודעה של הבנק מגיע המשפט הבא:

We relay this message only as received from

ולאחריו הבנק מציין את שם חברת המימון. כלומר הבנק המודיע אומר ליצואן או למוטב הערבות שים לב אנו רק מעבירים את ההודעה הזו ולא מתחייבים על התשלום.

 

 

לסיכום, בעסקת סחר בינלאומי מכתב אשראי הוא הפתרון הכי בטוח עבור היצואן לקבל את כספו מהיבואן . יחד עם זאת, חשוב לשים לב לתקינותו של מסמך זה ולראות כי הוא מופק ע"י הבנק ולא ע"י חברת מימון אשר חושפת את היצואן לסיכון בקבלת התשלום בגין הסחורה.

  

*כותב המאמר הינו מרצה בכיר בקורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל במכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א.