תמונות מקורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי

הסתיים קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 147

בתאריך 22.07.2011 הסתיים קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 147.

קרא עוד
תמונות מסיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 149
 בתאריך 02.03.12 התקחיים טקס ביום של קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 149.
קרא עוד
תמונות מסיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 146
 בתאריך 09.12.11 התקיים טקס ביום של קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 146.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 152
 בתאריך 12.03.12 התקיים סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 152.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 150
בתאריך 01.04.12 התקיים טקס סיום של קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 150.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 154
בתאריך 15.04.12 התקיים טקס סיום של קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 154.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 151
בתאריך 25.05.12 התקיים טקס סיום של קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 151.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 158
בתאריך 15.08.12 התקיים טקס סיום של קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 158.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 155
בתאריך 10.09.12 הסתיים קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 155.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 156
 בתאריך 14.09.12 הסתיים קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 156.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 157
בתאריך 18.11.12 הסתיים קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 157.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 160
תאריך 19.11.12 הסתיים קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 160.
קרא עוד