תמונות מקורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי

סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 159
תאריך 07.12.12 הסתיים קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 159.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 161
 בתאריך 19.02.13הסתיים קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 161.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 163
 בתאריך 20.02.13 הסתיים קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 163.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 164
בתאריך 26.04.13 הסתיים קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 164 אשר התקיים במהלך שנת 2012-2013 במכללה העסקית.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 162
בתאריך 02.05.13 הסתיים קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 162 אשר התקיים במהלך שנת 2012-2013 במכללה העסקית.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 165
בתאריך 07.07.13 הסתיים קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 165 אשר התקיים במהלך שנת 2012-2013 במכללה העסקית.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 168
בתאריך 29.09.13 הסתיים קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 168.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 172
בתאריך 30.09.13 הסתיים קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 172.
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 170
בתאריך 19.11.13 התקיים טקס סיום של קורס יבוא יצוא וסחר בינ"ל מחזור 170.
קרא עוד