תמונות מקורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי

סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 195

סיום יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 195

הקורס התקיים בין התאריכים 20.02.15 - 31.07.15 

קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 196

סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 196

התקיים בין התאריכים 09.03.15 - 07.09.15

קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 200

סיום קורס יבוא יצוא מחזור 200 שהתקיים בין התאריכים: 12.06.15 - 06.11.15

קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 199

סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 199 

הקורס התקיין בין התאריכים 11.05.15 - 23.11.15

קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 201

סיום קורס יבוא יצוא מחזור 201

הקורס התקיים: 07.09.15 - 11.01.16

קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 204

סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 204

הקורס התקיים בין התאריכים:  05.11.15 - 11.02.16

קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 202
סיום קורס יבוא יצוא מחזור 202. הקורס התקיים בין התאריכים 18.09.15 - 19.02.16
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 206
סיום קורס יבוא יצוא מחזור 206 שהתקיים בין התאריכים: 25.12.15 - 03.06.16
קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 209

 סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 209

הקורס התקיים בין התאריכים: 18.03.16 - 26.08.16 

קרא עוד
סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 212

סיום קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי מחזור 212

הקורס התקיים בין התאריכים: 21.06.16 - 20.09.16 

קרא עוד
סיור מקצועי לתלמידי קורס יבוא יצוא וסחר בינלאומי

התלמידים ביקרו במרכז המבקרים של הנמל כולל רציפי המכולות
סיור באתר המשקף בליווי מנהל האתר. ובדיקות ברמפת הבידוק
ולבסוף סיירו בטרמינל החדש של חברת פרידנזון.

קרא עוד