ינואר
26
יום ד'
2011
Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

יום עיון בנושא: שיפור התוצאות העסקיות בעולם הקמעונאי

  08:30 - 14:00
  לשכת המסחר ת"א, רחוב החשמונאים 84, ת"א
המציאות העכשווית של תחרות וחדשנות בעולם הקמעונאות מחייבת היום יותר מתמיד את המנהלים והעוסקים בשוק זה לשפר ביצועים ולהתמקצע בעולמות התוכן, השיווק והמרחב הקמעונאי.
איגוד לשכות המסחר והמרכז הישראלי לשיווק, מזמינים אותך ליום מרתק ומעשי בעולם התוכן הקמעונאי לשיפור משמעותי של התוצאות העסקיות.

קהל היעד:
מנהלי רשתות, מנהלי חנויות, מנהלי הפצה, מנהלי שיווק ומכירות בעלי חנויות.

סדר יום:

08:30-09:00  התכנסות והרשמה

09:00-09:45  מקסום המרחב הקמעונאי
                        מר אסף הדר - מנהל תחום
                       הקמעונאות - המרכז הישראלי
                       לשיווק.

09:45-10:30  תהליך המכירה בעולם
                       הקמעונאי

                       מר דרור כהן - מנכ"ל המרכז 
                       הישראלי לשיווק, מלווה ארגונים
                       ורשתות.

10:30-10:45  הפסקה

10:45-11:30  צרכנים בעולם משתנה ודינאמי
                        מר אריק ינאי - מנכ"ל המגזין
                        קופה רושמת - קבוצת מדיה
                        ממוקדת צרכן וקמעונאי.

11:30-12:15  ניהול תקציב לפי מרכזי רווח
                        רו"ח חזי כהן - מנכ"ל CRH 
                        פיננסים

12:15-13:00  טכנולוגיה לחיבור עולם 
                        הקמעונאות - חשיפת הלקוח 
                        מחוץ לחנות
                        גילי בן שלמה - מנכ"ל חברת
                        Rnet מערכות מחשוב בנקודות
                       מכירה

13:00-13:15  הפסקה

13:15-14:00  קלאברים דור 3 וחצי
                        מנכ"ל חברת LOYALTY -
                        ניהול קשרי לקוחות

לידיעתך: הוראות מס הכנסה בקשר להדרכה והשתלמות מקצועית לעובדים, קובעות שכאשר העובד נשלח מטעם המפעל/ המוסד לצורך הכשרה והשתלמות לשם שמירת רמתו המקצועית או לשיפור אופן פעולתו יחשב שכר הלימוד ע"י המפעל/ המוסד כהוצאה מוכרת ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס

לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות למחלקת ההדרכה בטלפון: 8111*

תאריך הרשמה אחרון: 25/01/2011
איש קשר: המכללה העסקית