גורמים בשרשרת הלוגיסטיקה שהוכנסו שלא לצורך למאבק בין יבואן ליצואן - יפוצו

גורמים בשרשרת הלוגיסטיקה שהוכנסו שלא לצורך למאבק בין יבואן ליצואן - יפוצו
עו"ד גיל נדל, קידר הללי
 
לאחרונה, דחה בית משפט השלום בחיפה תביעה של יבואן כנגד סוכן אוניה, משלח בינ"ל ומחסן לוגיסטי, תוך שהוא מציין כי ליבואן תביעה לגיטימית נגד ספק סיני אך לא היה צורך לערב בתביעה זו את יתר הגורמים.
 
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
 
היבואן ייבא מכולה מסין והסתבר לו כי הסחורה שבה הגיעה פגומה. היבואן הגיש תביעה נגד סוכן האוניה, המשלח בינלאומי ונגד המחסן הלוגיסטי בו נמצאת המכולה, למתן צו מניעה שיאסור ביצוע כל דיספוזיציה במכולה.
 
זמן מה לאחר מכן, הגיש היבואן כתב תביעה מתוקן ובו נכלל גם הספק הסיני, שנתבע לשלם כ-1.5 מיליון ש"ח. הספק הסיני הגיש כתב הגנה ותביעה שכנגד, נגד היבואן.
 
המכולה נותרה באחסנה מספר שנים לנוכח צו המניעה שניתן על ידי בית המשפט, ודמי האחסנה בעדה הלכו וטפחו.
 
לאחר תקופה ארוכה ולאור העובדה שניסיון מכירת הסחורה לצד ג' עלה בתוהו, ביטל בית המשפט את צו המניעה. לאור זאת, הגישו הגורמים בשרשרת הלוגיסטיקה – המשלח הבינלאומי, סוכן האוניה והמחסן הלוגיסטי- בקשה לחייב את היבואן לפצותם בגין הנזק שנגרם להם.
 
החלטת בית המשפט:
 
בית המשפט קבע כי אין להמתין לתום הסכסוך בין היבואן לבין הספק הסיני על מנת לפסוק בעניין הנזקים שנגרמו לנותנות השירותים וכי יש לפצותן כעת.
 
בית המשפט ציין כי המכולה מעוכבת במחסן הלוגיסטי החל משנת 2008 בשל צו המניעה, ולכן, כל יום שעובר רק מחריף את נזקיהן של המשלח, סוכן האוניה והמחסן הלוגיסטי.
 
בית המשפט ציין כי התביעה האמיתית של היבואן היא נגד היצואן הסיני ולא נגד נותני השירותים, מאחר ונגד נותני השירותים לא הוגשה כלל תביעה כספית אלא רק בקשה לצו מניעה, בעוד נגד היצואן הסיני הוגשה תביעה כספית. עוד ציין בית המשפט כי מאחר והיבואן הודיע לבית המשפט כעת כי הוא מבקש לבטל את צו המניעה, ברור שנותני השירותים הוכנסו למחלוקת זו על לא עוול בכפם.
 
עוד קבע בית המשפט כי אם תביעת היבואן נגד הספק הסיני תתקבל ביום מן הימים, יתכן והספק הסיני יחויב לשפות את היבואן בגין חלק מן הסכומים אותם יצטרך היבואן לשלם כעת לנותני השירותים.
 
בית המשפט החליט למנות את עורכי הדין של המשלח והמחסן הלוגיסטי ככונסי נכסים לעניין המכולה, כלומר, הוטלה עליהם אחריות למכור את תכולת המכולה לצורך הקטנת נזקיהם.
 
בנוגע לתשלום דמי אחסנת המכולה למחסן הלוגיסטי, פסק בית המשפט כי היבואן ישלם למחסן דמי אחסנה של 70 ש"ח ליום על פי ההסכם ביניהם, ובסך הכל כ-85,000 ש"ח כאשר הסכום כולל שכר טרחת עו"ד.
 
בנוגע לתשלום  דמי ההשהיה לסוכן האונייה ולמשלח הבינ"ל, משלא נמצא כל הסכם בין הצדדים, קבע בית המשפט כי על פי תכתובות ביניהן לבין היבואן, ישולם סכום של 32 דולר ליום, ובסך הכל כ- 120,000 ש"ח בתוספת שכר טרחת עו"ד.
 
בית המשפט קבע כי יש לחלט את הערובה שהפקיד היבואן בבית המשפט, בסך 100,000 ש"ח, כתנאי למתן צו המניעה, כך ש-60% מן הערובה תינתן למשלח ולסוכן האונייה, ו-40% תינתן למחסן הלוגיסטי.
 
(ת.א. (שלום חיפה) 3289-10-08, פסק-דין חלקי מיום 3.4.11, השופט לבנוני. ב"כ הצדדים- ליבואן- עו"ד סודרי. למשלח- עו"ד קורדובה. למחסן- עו"ד רייזינגר. ליצרן הסיני- עו"ד פישר).
 
__________________________
* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.
 
* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב.

מאמרים נוספים בתחום:

פורום סחר חוץ ושיווק בינ"ל
המכללה העסקית באיגוד לשכות המסחר מציעה פלטפורמה אינטרנטית בנושא סחר חוץ, יבוא / יצוא ושיווק בינלאומי שבו תוכלו לשאול שאלות ולקבל עצות ממיטב המומחים.
קרא עוד
קורס סוכני מכס
סוכן מכס הינו המקצוע הבכיר ביותר בעולם הסחר הבינלאומי ותפקידו לייצג את היבואן ו/או היצואן מול המכס, משרדי ממשלה ורשויות מוסמכות נוספות. סוכן המכס רשאי לייצג את לקוחותיו רק בתנאי שהוסמך על ידי אגף המכס וקיבל רישיון מטעמו.
קרא עוד
קורס משלחים בינלאומיים
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא .
התפקיד של המשלח הבינלאומי הינו לשנע מוצרים ממדינה למדינה ולצורך העיסוק בתחום הוא מחויב ברשיון מטעם אגף המכס . המשלח הבינלאומי אינו המוביל אלא מומחה המשמש כמתווך בין בעל המטען למוביל הבינלאומי.
קרא עוד
קורס פקידי רישוי
ההתפתחות העצומה בסחר הבינלאומי בעשור האחרון הגדילה את הביקושים למקצועות המחויבים ברישיון מטעם אגף המכס והם הפכו לנדרשים יותר ויותר במיוחד עם עליית מערכת שער עולמי של רשות המסים בינואר 2018. זהו תחום מגוון , אשר פותח הזדמנויות לתעסוקה בחברות עמילות מכס , יבוא ויצוא.
קרא עוד