Content expieredפג תוקפו של תוכן זה

לשכת המסחר הוציאה מהדורה חדשה של שני ספרים בנושא סחר בינלאומי

החידושים הבולטים ביותר כיום בתחום היבוא והמכס וכוללים דוגמאות ותרגולים מגולמים בספרים "יבוא יצוא וסחר בינלאומי" מאת זאב תלם ו- "תהליכי היבוא ישראל (תהליכי המכס) וחישוב עלויות היבוא" מאת ישראל הרץ.
ייחודם של השניים בתכנם ועדכונם העכשווי, ביכולתם להציג נושאים מורכבים באופן הברור והקריא ביותר, דוגמאות מפורטות ותרגול מעשי רב.
לספר "תהליכי היבוא למדינת ישראל", נלווה C.D לחישוב עלויות היבוא.
למידע מפורט יותר על הספרים:
"יבוא יצוא וסחר בינלאומי"  מאת :  מר זאב תלם
 "תהליכי היבוא ישראל (תהליכי המכס) וחישוב עלויות היבוא" מאת : מר ישראל הרץ. 
 

ניתן לגלוש לחנות הספרים באתר המכללה העסקית בכתובת: www.cbc.org.il/books