מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש יולי 2010

עלייה קלה במדד מנהלי הרכש ביולי - אך מגמת ההתכווצות נמשכת.
מדד מנהלי הרכש של בנק הםועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש יולי 2010 רשם עלייה של 2.0 נקודות אחוז לרמה של 48.0%
המדד נמצא זה החודש השלישי מתחת ל 50%, הרמה המבחינה בין התרחבות להתכווצות בפעילות התעשייתית.
בין סעיפי המדד ישנה שונות כאשר חלקם נמצאים ברמה הנמוכה מ-50, ובכלל זה ביקושים מקומיים וביקושים לייצוא, ולקם נמצאים ברמה הגבוהה מ-50, ובכלל זה תפוקות ייצור וסעיףהתעסוקה שהמשיך זה החודש השנים-עשר להצביע על התרחבות עם שיפור במגמה.

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JOMorgan הוסיף לרדת בחודש יולי לרמה של 54.3 לעומת 55.0 בחודש יוניץ.
מאז חודש מאי ירד המדד בעולמי ב3.5 נקודות האחוז.
בחודש יולי ירד המדד במדינות רבות בהן מתקיים הסקר וביניהן גם ארה"ב, יפן ומספר משקים מתעוררים. באירופה, לעומת זאת, נרשמה עלייה במדד במדינות רבות. בניגוד לישראל, רמות המדד במרבית המדינות בעולם עדיין מצביעות על התרחבות בפעילות היצרנית.

כלכלני בנק הפועלים: המדד נמצא זה החודש השלישי מתחת לרמת ה-50 נקודות, כלומר מנהלי הרכש צופים האטה בפעילות התעשייתית. עם זאת, לא ניתן להתעלם מהעובדה שנתוני המשק עד כה הם טובים מאוד ובכלל זה האינדיקטורים לפעילות התעשייתית. היצוא התעשייתי גדל בשלושת החודשים האחרונים בשיעור שנתי של 16%. גם האינדיקטורים לצריכה הפרטית ממשיכים להצביע על התרחבות. יתכן שחלק מהפערים נובעים מכך שהמגמות בתוך התעשייה מאוד לא הומוגניות: ייצוא תעשיית התרופות, לדוגמא, יותר מהכפיל עצמו בשנה האחרונהה. מנגד קיימות תעשיות שנפגעו משחיקת שער חליפין באופן כללי תוצאות המדד עקביות עם תחזית של האטה מסוימת בצמיחת המשק החל מהמחצית השנייה של 2010.

נתוני חודש יולי (בניכוי עונתיות)

מדד חודש יולי מדד חודש יוני שינוי מגמה מס' חודשים במגמה
המדד הכללי 48.0 46.0 2.0 התכווצות 3
קו המגמה 48.7 49.1 0.4- התכווצות 2
ביקושים מקומיים 45.4 44.1 1.3 התכווצות 3
ביקושים ליצוא 46.7 48.1 1.4- התכווצות 3
תפוקות ייצור 54.7 48.6 6.1 התרחבות 1
תעסוקה 58.0 51.5 6.5 התרחבות 12
מחירי חומרי גלם 65.0 65.6 0.6- התרחבות 8
מלאי מוצר מוגמר 50.1 52.4 2.3- התרחבות 3
מלאי חומר גלם 44.6 51.4 6.8- התכווצות 1
רכישות למלאי 44.4 43.5 0.9 התכווצות 2
זמני אספקת יבוא 34.9 35.8 0.9- התכווצות 11
זמני אספקה מקומי 46.7 43.7 3.0 התכווצות 11

 

מאמרים נוספים בתחום:

קורס ניהול תפעול בכיר - AOM

עולם התפעול מקבל משמעות מרכזית בהצלחת ארגונים עסקיים ושירותיים. מרכזיותו וחשיבותו של התפעול בתוך הארגון מחייבת את כל העוסקים בתחום לעשות שימוש בכלים מתקדמים ודורשת תהליך הכשרה יסודי ומקיף.

קרא עוד
קורס ניהול רכש והספקה בכיר - CPSM

ISM ( Institute for Supply Management )  שהינו מכון אמריקאי לניהול ההספקה,  פועל במעל 80 מדינות ברחבי העולם.

הארגון נוסד ב-1915 ומטרתו מאז שנוסד ועד היום הינה להוביל, לקדם ולשרת את מקצוע ניהול הרכש וההספקה  והוא חבר וותיק מאוד בפדרציה הבינלאומית לניהול רכש והספקה
קרא עוד
קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בכיר

בשנים האחרונות אנו עדים יותר ויותר על ההתפתחויות מרחיקות לכת בעולם ניהול הלוגיסטיקה והמחסן הממוחשב וזאת לאור הגלובליזציה והפיתוחים הטכנולוגיים שמשפיעים ומייעלים את ניהול שרשרת האספקה בארגון.

קרא עוד
קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה - PLM
עולם הרכש עובר מהפכה שקטה הכוללת שינויים בראיית מעמדו של הרכש בתוך הארגון ושילובו בשרשרת ההספקה הארגונית.
קרא עוד