סחר בינ"ל

הסכמים מסחריים בינלאומיים / עו"ד ארז מודעי
הספר ' עו"ד בכריכה רכה – דברים שצריך לדעת על הסכמים מסחריים בינ"ל ' פורש משנה סדורה ופותח צוהר במספר נושאים בתחום ההסכמים הבינ"ל. הספר מנתח מצבם של צדדים שעקב מחלוקת, ההסכם שלהם כבר לא נותן מענה לצרכיהם ואת המנגנונים העומדים לרשותם לצורך יישוב הסכסוך ביניהם. בנוסף כולל הספר עוד שני נושאי בונוס, תנאי משלוח ורכש גומלין, שלאור בינלאומיותם מצאו בספר את מקומם הטבעי.
קרא עוד
המדריך הישראלי לעסקים בסין
מחיר הספר: 94 ש"ח.
מחיר הספר עבור חברי לשכת המסחר ותלמידי המכללה העסקית: 74 ש"ח.

המחיר אינו כולל דמי משלוח.

"כשהענק הסיני יתעורר הארץ תרעד", ובכן הוא התעורר ויש לדעת כיצד להתנהל מולו.
עסקים בסין הם אתגר ייחודי. מחד- ההזדמנות גדולה עקב גודל השוק והכלכלה הדוהרת, ומנגד- הקושי לפעול במדינה ענקית; השקעת הזמן והכסף הנדרשת לכניסה לשוק הסיני, בשל הפערים והידע הרב הנדרש על מנת להתנהל עסקית ותרבותית באופן נכון בסין.
קרא עוד
כללים אחידים של לשכת המסחר הבינלאומית לערבויות דרישה מהדורת 2010
מחיר הספר: 140 ש"ח.
מחיר הספר עבור חברי לשכת המסחר ותלמידי המכללה העסקית: 125 ש"ח.

המחיר אינו כולל דמי משלוח. 

 ב-1 ביולי 2010 יכנסו לתוקף הכללים האחידים של לשכת המסחר הבינלאומית לערבויות דרישה מהדורת 2010 – פרסום מס 758. 
מהדורה זו באה להחליף לאחר 18 שנה את המהדורה הקודמת – פרסום מס. 458 שיצאה לאור בשנת 1992. היא אומצה על ידי הבנק העולמי וכן על ידי וועדת האו"ם לחוק מסחרי בינלאומי ולשכות עורכי הדין בארצות רבות.
 
הכללים מכילים 35 סעיפים ומגדירים את ההתחייבויות והאחריות של הצדדים בכל שלב של מעגל חייה של הערבות, לעומת 28 סעיפים במהדורה הקודמת.
קרא עוד
מדריך בסחר בינלאומי: כללים אחידים לגביות URC 522
מחיר הספר: 150 ש"ח.
מחיר הספר עבור חברי לשכת המסחר ותלמידי המכללה העסקית: 135 ש"ח.

המחיר אינו כולל דמי משלוח.


מדריך דו-לשוני עברי-אנגלי.
קרא עוד
אינקוטרמס 2010

מחיר הספר: 220 ש"ח.
מחיר הספר לחברי לשכת המסחר ותלמידי המכללה העסקית: 200 ש"ח.

המחיר אינו כולל דמי משלוח.
מדריך דו-לשוני עברי-אנגלי

כל מונחי האינקוטרמס הפכו חלק משפת הסחר הבינלאומי ונדבך חשוב בהפעלתו הסדירה, והם נמצאים בשימוש תדיר בכל רחבי העולם.
כללי האינקוטרמס מגדירים את האחריות של הקונה והמוכר עבור מסירת הטובין על פי חוזה המכר. כללי האינקוטרמס (ר) 2010 הם נוסח מוסמך לצורך הקביעה כיצד  מייעדים עלויות וסיכונים לצדדים. כללים אלה מאוגדים באופן קבוע אל תוך חוזי המכר ברחבי העולם.
כללי האינקוטרמס 2010 מכילים את הנוסח הרשמי של ה ICC לגבי  11 מונחי הסחר.

קרא עוד
דוקומנטים לגוביינא לפי ה-URC 522
מחיר הספר: 125 ש"ח.
מחיר הספר עבור חברי לשכת המסחר ותלמידי המכללה העסקית: 100 ש"ח.

המחיר אינו כולל דמי משלוח.


דברי פרשנות וניתוח מפורט של סעיף אחר סעיף של הכללים האחידים לגביות של לשכת המסחר הבינלאומית והיבטים מעשיים ומשפטיים.

הספר המהווה אבן יסוד בסחר בינלאומי בעסקאות עם דוקומנטים לגוביינא לבנקים, סוחרים, תעשיינים, מובילים, עורכי דין, אקדמאים וכל המעורב בהן.

קרא עוד
אשראים דוקומנטרים לפי ה-UCP 600
מחיר הספר: 260 ש"ח.
מחיר הספר עבור חברי לשכת המסחר ותלמידי המכללה העסקית: 230 ש"ח.

המחיר אינו כולל דמי משלוח.


דברי פרשנות וניתוח מפורט של סעיף אחר סעיף של הכללים והנוהלים האחידים - התקן הבינלאומי של הנוהג הבנקאי לבדיקת מסמכים -
של לשכת המסחר הבינלאומית והיבטים מעשיים

הספר מכיל 414 עמודים, ומהווה אבן יסוד בסחר הבינלאומי בעסקאות עם מכתבי אשראי לבנקים, סוחרים, תעשיינים, מובילים, עורכי דין, אקדמאים
וכל אדם המעורב בנושא זה.
קרא עוד
שטרי חליפין - מדריך לחוקים בישראל ובמדינות אירופה, יבשת אסיה ואוקייניה
מחיר הספר: 265 ש"ח.
מחיר הספר עבור חברי לשכת המסחר ותלמידי המכללה העסקית: 250 ש"ח.
המחיר אינו כולל דמי משלוח.


שטרי חליפין ושטרי חוב הינם מאבני היסוד בסחר הבינלאומי הן בעסקות ישירות בין קונה ומוכר והן באמצעות דוקומנטים לגוביינא המנותבים דרך מערכת הבנקאות הבין לאומית.
שטרי חליפין נמצאים גם הן בעסקאות באשראים דוקומנטריים.
המדריך הינו מכשיר חיוני וייחודי ליצואנים, יבואנים, בנקאים, משפטנים ואקדמאים העוסקים בתחום זה בסחר חוץ.
קרא עוד