תמונות ממסיימי קורס אנגלית עסקית

סיום קורס אנגלית עסקית ומסחרית מחזור 31
סיום קורס אנגלית עסקית מחזור 31 אשר התקיים בין התאריכים : 03.01.17-21.02.17
מרז הקורס: מר לורי אוברמן
קרא עוד
סיום קורס אנגלית עסקית רמה 2- מחזור 32
סיום קורס אנגלית עסקית מחזור 32 אשר התקיים בין התאריכים : 14.02.17-09.05.17
מרז הקורס: מר לורי אוברמן
קרא עוד
סיום קורס אנגלית עסקית רמה 2 - מחזור 37
סיום קורס אנגלית עסקית מחזור 37 אשר התקיים בין התאריכים : 06.11.18 - 15.01.19
מרז הקורס: מר לורי אוברמן
קרא עוד