השפעות הרפורמה הירוקה על שוק הרכב הצמוד 2011 / ניצן גולדברג

השפעות הרפורמה הירוקה על שוק הרכב הצמוד 2011 / ניצן גולדברג

לא אחת אני נתקל, במסגרת סדנאות שוק הרכב- ליסינג שאני מקיים, בשאלה החוזרת ונשנית : "מהי הרפורמה הירוקה לרכב ומה השפעותיה על עלויות אחזקת הרכב"?

 

למעשה, משרד האוצר הכין תוכנית לספיגת מס חדשה, והפעם בשם המכובס של "הרפורמה הירוקה". הצליל נשמע נעים? תלוי מצדו של איזה כיס עמוק מתבוננים. מצדם של משרד האוצר וייבואני הרכב, ההצלחה נראית מובטחת. מכיוונם של הצרכנים - הן המוסדיים והן הפרטיים, המציאות היא של עליית מחירים! 

כמו בכל "רפורמת מיסים" הכוונה פשוטה בתכלית. תוספת הכנסה מוצהרת של 400 מיליון שקל, שנועדה לצמצום הגירעון בתקציב המדינה, בתחולה מאוגוסט 2009. המספרים האמיתיים כמובן חסויים, ואפשר בנקל לשער שהכוונה היא לספיגת מסים מהותית יותר. 
המנגנון פשוט מאד : העלאת שיעור מס הקנייה מ-75% ל-90%, בתוקף מיום 1.8.2009, "והוצאת העז": הפחתת המס ל- 83%, בתוקף מיום 1.1.2010 . 
בו זמנית, בוטלו הטבות המס למערכות בקרת היציבות האלקטרונית-ESP. כלומר, מס קנייה אחיד ללא כל הנחות על כל הרכבים החדשים העולים לכביש מיום 1.1.2010, בשיעור 83%.

מה היה הפתיון?
משרד האוצר חילק "פרסים" לפי המיסוי הירוק. דהיינו, כרמת אי הזיהום, כרמת דרגות הזיהום הנמוכות, כך גם רמת ה"פרס". האוצר מחלק "סוכריות" בונוס בצורה של הקטנת מס הקנייה לפי הרמה הירוקה יותר של הרכב. נוסחת חישוב "המיסוי הירוק" נועדה לכאורה לעודד רכישת מכוניות נקיות, על פי נוסחת חישוב שמעורבים בה חמישה מזהמים עיקריים. לכאורה, בשורות טובות. 

דוגמאות להמחשה

נקבעו, ויש להדגיש - על ידי משרד האוצר לבדו, 15 דרגות זיהום חדשות. כלומר, ציונים "ירוקים" מרמה 1 - הנקייה ביותר בתיאוריה (רכב חשמלי), עד רמה 15 - המזהמת ביותר. "פרס" הציון הירוק המקסימלי, ניתן כהנחה נומינלית בסך 15,000 ש"ח (בצורת זיכוי ישיר ממס קניה) ברמת הזיהום 2, שהינה כיום בפועל, הדרגה הנקייה ביותר. 
הנה להמחשה סיפורו של "כוכב עולה" - יונדאי I30 , רכב מאד פופולארי התופס נפח שוק גבוה. דרגת הזיהום של הרכב נקבעה לדרגה 6. דרגת זיהום הנחשבת כמועדפת במיסוי הירוק על רכבים. 
כתוצאה מכך, הרכב  זכאי "לפרס ירוק" בשיעור של 9,250 ₪. סכום זה מופחת ישירות ממס הקנייה! לכאורה, עלות הרכב הייתה אמורה לרדת בסכום הנ"ל וכתוצאה מכך הוזלה של עלויות אחזקת הרכב ! 
האם כך אכן אירע? האם מחירי המכוניות "הירוקות" הוזלו לצרכנים? 

מה הן התוצאות המעשיות?
למעשה, רק לכאורה. משום, שייבואני הרכב גרפו לכיסם את כל הנחות המס בגין הרכבים "הירוקים " והלא מזהמים. בפועל, וכרגיל במחוזותינו, נוצר פרדוקס "הרפורמה הירוקה" - המיסוי הירוק פועל כנגד עצמו. המכוניות הנקיות יתייקרו, הן כתוצאה מביטול מערכות ה-ESP והן מאי גלגול "הפרס הירוק" לצרכנים. דווקא מחיר המכוניות הקטנות והחסכוניות יעלה. כך למעשה מרוקנת הרפורמה מתוכנה המעשי. 
לסיכום
ניהול כספים מקצועני ומושכל, היה מגלה עד מהרה שהאמרת המחירים "וגריפת הקופה" על ידי ייבואני הרכב, מעלה את מכלול ההוצאות על אחזקת הרכב בצורה מהותית. ז"א, העמסת עלויות מכבידה והולכת על כתפי המעבידים בשנה כלכלית רעועה. מכאן, יש לבדוק את אמות המידה הפיננסיות כלכליות של כל עסקה. 
 
*הכותב ניצן גולדברג -M.A , מנכ"ל "ניצן גולדברג - ניהול כספים והדרכה פיננסית", יועץ עצמאי בכיר לניהול כספים, מעניק יעוץ בנושאי רכב וליסינג לארגונים מקצועיים, מרצה מוביל בתחומי הליסינג ותיכנון ציי רכב בעסקים. יועץ אסטרטגי לפורומי רכב בחברות ואירגונים גדולים. 
הכותב הינו מרכז סדנאות גבייה יעילה וניהול תזרים מזומנים במכללה העסקית של לשכת המסחר ת"א ומרכז את סדנה בנושא "שוק הרכב הצמוד - שוק הליסינג 2011"

מאמרים נוספים בתחום:

סדנה בנושא: טיפים בגבייה אפקטיבית תוך שמירה על חווית לקוח

ארגונים עובדים כיום בסביבה תחרותית מורכבת ומאתגרת. מציאות זו מחייבת להתמקד לאורך זמן בניהול וייעול המערכת הפיננסית לרבות תזרים המזומנים, סיכוני האשראי והגבייה.

קרא עוד
סדנה בנושא: ניתוח תזרים מזומנים והקשר בינו לבין דו"חות כספיים

דו"ח תזרים מזומנים משקף את תמונת הנזילות של העסק. בנייה וניהול נכון של תזרים המזומנים מהווה את הכלי החכם והיעיל להצלחת העסק.

קרא עוד
קורס ניתוח דוחות כספיים למנהלים ללא רקע חשבונאי

קריאה וניתוח דוחות כספיים הם מן הנושאים העסקיים החשובים ביותר, הם מספקים למקבלי ההחלטות מידע המודד ומסכם את הפעולות העסקיות שבוצעו בעסק בעבר ומאפשרים לקבל את ההחלטות המתאימות לגבי תפעולו העתידי של העסק לאור מצבי השוק המשתנים.

קרא עוד